Rosinfield

Humor

Recommended Posts

Vele jaren geleden, in 1 van de afleveringen van de serie "buren" van Frans Bromet, was er een man die de term tutoyeren een geheel nieuw betekenis gaf. Sinds die tijd gebruiken mijn dochter en ik hem te pas en te onpas, hij past ook in verbazingwekkend veel situaties. B.v. probeert iemand je in de maling te nemen, vat iemand iets te licht op, probeert iemand iets te vergoeilijken, dan antwoord je dus: je moet de zaak niet tutoyeren, probeer jij soms..., enz. De variaties zijn schier onbeperkt. Dat fragment bleek ook op YouTube te staan, blijkbaar waren er meer mensen die het erg leuk vonden. De mensen hier op het forum met een "kantine" achtergrond zijn er mee bekend en sommigen zijn zelfs fervent tutoyeur.

Omdat het zo leuk is, om verbaasde blikken te voorkomen of serieus bedoelde taalverbeterings-adviezen, hier het filmpje. Btw, ook de outfit van de persoon in kwestie is geweldig.

Edited by Rosinfield

Share this post


Link to post
Share on other sites

haha, respect!!

Dan mag deze favoriet van WMM natuurlijk niet ontbreken...:

Enne, vergeet ook niet om dit artikel te lezen:

http://www.hln.be/hln/nl/953/Tennis/article/detail/1207926/2011/01/14/Tennisstreaker-komt-van-kale-reis-terug.dhtml

Edited by MarcoO2

Share this post


Link to post
Share on other sites

dat dacht ik al, Frank! Vandaar dat ik je maar even ben gaan helpen met verhuizen! ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja, dat zeiden Pieta en ik ook meteen. Hij corrigeerde zich trouwens wel heel snel, maar wij hadden het direct door en moesten vreselijk lachen. Zo mooi, dit soort versprekingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De Commissie Klemtonen

De Bie:Doctor Galesloot, welkomDr. Galesloot:het is welKOM, hoor! WelKOM. Het accent ligt op KOMDe Bie:JaDr. Galesloot:Maar ga doorDe Bie:Eh, doctor Galesloot u bent voorzitter Dr. Galesloot:(voorZITter) De Bie:van de nieuw benoemde commissie klemtonenDr. Galesloot:Nou, wacht wacht wacht wacht. Dan MOET ik dat ook even rechtZETten. Eh, mijn naam SPREEKT u dus uit als GaLEEsloot, hoor!De Bie:Oh, pardonDr. Galesloot:Niet Galesloot, maar GaLEEslootDe Bie:Oh, dus eh Galesloot is verkeerd...Dr. Galesloot:Nou nou, nou nou nee niet VERkeerd, ik zou haast zeggen inteGENdeel, want Galesloot komt veelVULdiger voor dan GaLEEsloot, maar dat is dan de Twentse tak hè. De Galesloten zijn dat en wij zijn de GaLEEsloten en GaLEEsloot stamt uit het vroeg-SakSISCH. Is heel BEgrijpelijk oveRIEgens dat u die fout maakt, hoor.De Bie:Goed eh dokter GaLEEsloot Dr. Galesloot:Til ik ook niet zo zwaar aan. Kijk, ik noem dat altijd onze weiMARtak hè, die verspringing van ACcent in Galesloot. Dus Galesloot... Dus GaLEEsloot wordt dat he.De Bie:Dat accent... jaDr. Galesloot:ACcent is het hoor!De Bie:of de klemTOON, zoals wij vroeger op school bij wijze van grapje vaak zeiden...hè, hij legt de klemTOON verkeerd... u herinnert zich dat grapje...Dr. Galesloot:Ja, dat is inDERdaad een bron van veel misVERstanden geweest. Ik wil HIERbij wel even NAdrukkelijk aanTEkenen dat ik PERsoonlijk nooit aan deze flauWIteit heb meegedaan. 't Is namelijk onZIN.De Bie:eh onZINDr. Galesloot:Aperte onZIN is het. De klemtoon van klemtoon is natuurlijk klemtoon, en niet klemTOON. Het is immers de toon die de klem krijgt. Wat wordt de toon, de toon wordt be-klemd. Dat is een aardig eZELSbrugGETje in dit verband. Het is een bijzonDER zouteLOOS grapje om dan van klemTOON te spreken en dat is nu juist het TRAAgische. Wij weten allemaal waar de klemtoon in klemtoon hoort te liggen, maar van ontelBAre neDERlandse woorden, heeft men EENvoudig geen Idee.De Bie:Ja. Heeft u enig eh Idee hoe dat komt?Dr. Galesloot:Idee, heel goed. JazeKER hebben we dat. Kijk, het PRObleem met ons NeDERrlands is dat wij een zoGEEnaamd vrij ACcent kennen. Dat valt nu eens op een 1e letterGREEP, BIJvoorBEELD in koninkrijk en dan weer op de laatste letterGREEP, BIJvoorBEELD in ... ehDe Bie:Eh, zoals in koninginDr. Galesloot:Dat is een UITstekend voorBEELD. Koninkrijk, koningin. En daarnaast kennen wij nog het ACcent op een binnenletterGREEP, BIJvoorBEELD in eh... ja als je die voorBEELDen zoekt dan...De Bie:ehhh paardedeken, paardedeken...Dr. Galesloot:Nou dat is niet zo'n GEElukkig voorbeeld. Nee, ik denk nu maar even aan eh, glaZENwasser hè glaZENwasser, en en en ongeDUrig.De Bie:Oh het is niet onGEEdurig?Dr. Galesloot:onGEEdurig? Hoe komt u daar in nou in heMAALSnaam bij. Nee nee, het is ongeDUrig. De ongedurige glaZENwasser, als u het CORrect eh wilt zeggen.De Bie:Juist, ja..Dr. Galesloot:Maar dat zeg ik, dat is het PRObleem in het NeDERlands, dat het ACcent geen delimiTAtieve functie heeft, moNO- en poLYtolie lopen hier al eeuWEN op een hoogst VERwarrende wijze door ELkander, en en...De Bie:Juist, en daar wil de commissie klemtonen wat meer orde in aanbrengenDr. Galesloot:OrDEEing inDERdaad ja ja.De Bie:OrDEEning...Dr. Galesloot:Wij zijn bijzonDER verheugd dat in deze tijd van bezuiNIEgingen het miNISterie van wVc toch een BEEdrag BEEschikbaar heeft willen STELlen om dit deFInitieve onDERzoek naar de oorspronKEElijke ACcenten ehhhDe Bie:MoGEElijk te maken.Dr. Galesloot:MOgelijk te maken is het, hoor.De Bie:Oh pardon... mogelijk te maken...Dr. Galesloot:PREEcies... PREEciesDe Bie:En aanstaande zaterdag belegt de commissie klemtonen een landelijk congresDr. Galesloot:Dat is lanDEELijk ja. De Bie:Een lanDEElijk congres.Dr. Galesloot:Wij VERwachten honDERDvijftig neerlandDIci.De Bie:Ja. En zijn ehhh parTIculieren daarnaast ook welkom?Dr. Galesloot:parTIculieren zeker... er is inDERdaad een beperkt aanTAL plaatsen voor BEElangstellenden, jaja, jaDe Bie:En waar wordt het congres gehouden?Dr. Galesloot:In DeVENter is dat. In oVERijssel.De Bie:O, in DEventer dusDr. Galesloot:Nou ja... eh dat is dus niet correct hè...De Bie:Ik vertaal het nog maar even voor al die Nederlanders die nog de oude en dus foute klemtonen gebruiken... in Deventer... DeVENter.Dr. Galesloot:Het is dus aanSTAANde zaTERdag in zaal de HarMOnie in DeVENterDe Bie:En hoelaat begint het?Dr. Galesloot:De aanVANG is om HALF drieDe Bie:Fijn. Meneer GaLEEsloot, dank U wel.Dr. Galesloot:Gaarne GEEdaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

roSINfield vindt dit wel :lol:

wasMAchineman :notworthy:

EdK toppost! We want more....

Edited by Wasmachineman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit vind ik ook leuk, je moet er van houden. Mooie zinnen van Gerard Reve:

‘Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’

‘Het is pas kwart voor drie, dacht hij, en toch komt deze dag vol, zo goed als elke andere.’

‘Het wanhopig schreeuwen van een moeder aan het bedje van haar zojuist gestorven kind ontroert ons, maar het is geen kunst. Stileert echter die moeder haar klacht in een lied, al dan niet begeleid door een muziekinstrument, dan is haar handelen kunst. Het voorbeeld is rijkelijk macaber, maar het is er één dat U bijblijft.’

‘Zou ik ook, tegen vergoeding van de gemaakte kosten, iemand zijn huis gebombardeerd kunnen krijgen? Het is het huis van Theun de Vries, Egelantiergracht 66, Amsterdam C (Jordaan). Het is een bovenhuis, dus het is wel preciziewerk. Er onder woont Jan Willem Hofstra, en die kan dus in één moeite meegenomen worden’.

Uit een brief aan Ds. C.B.Dekker, Luchtmachtpredikant (1969), in Brieven van een aardappeleter, blz. 137.

‘Vooruitgang bestaat niet, en dat is maar goed ook, want zoals het is, is het al erg genoeg.’

‘De twee ongehuwde zusjes Pereira of Taxeira, hun heilige nagedachtenis zij in ieder geval geloofd tot in de eeuwigheid, die op of vlak bij het Daniël Meyerplein woonden, gaven hem vaak van hun eigen armoed te eten, stamppot of linzen of capucijners, mede door welke bijstand hij zijn naturalistiese kunst kon blijven beoefenen, zijn dankbaarheid maskerend door de dames te pogen zo vaak mogelijk te sjokkeren of aan het schrikken te maken, zoals op een keer toen hij, in hun huiskamer strijkplank en strijkbout gereed aantreffend, onder de uitroep ‘Even mijn lul opstrijken!’ en hun geroep van ‘Nee, nee, niet doen!’ voor een uiting van jufferige preutsheid houdend, zijn roede tevoorschijn had gebracht, op de plank had gelegd en er daarna krachtig de strijkbout op had gezet, die echter gebleken was nog gloeiend heet te zijn – even mijn lul opstrijken!’

‘En u behoeft ook niet katholiek te worden. Ja, als u echt niet meer te houden bent, dan bemoei ik me er niet mede. Het is een prachtig geloof, helemaal niet duur ook, en , bedoeld voor alle mensen, te land, ter zee en in de lucht.’

‘Men kan weg moeten, zonder dat men ergens heen moet. Dat zijn de gevallen, dat men ergens vandaan moet.’

‘Wel verscheen, in plaats daarvan, een geheel ander tafereel, dat ik geenszins wenste op te roepen, en allerminst begeerde: ik zag mijn vader, zijn kop purper van inspanning, naast een omgekeerde, met stuur en zadel op de grond staande fiets, bij een van zijn ongehoorde pogingen, een geplakte of nog te plakken band te lichten dan wel weder op de velg te zetten, de binnenband in ieder geval kapot knellend door het ondoelmatig gebruik van bandelichters, geen twee of drie maar zeker wel zeven in getal, zonder daartoe nog de drie oude keukenvorken te rekenen die, kromgebogen en met hun tanden in de wielspaken geklemd, ieder ogenblik konden losspringen om zich als levensgevaarlijke ijzeren insekten brommend in de lucht te verheffen.’

Edited by Rosinfield

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haar antwoordapparaat

Ton: Ja... [draait telefoon]

Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet. Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken, en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]

Ton: Hallo Tineke, dit is Ton, en ik weet dat je thuis bent. Want ik ben net met de Rover langs je huis gereden, het is nu zeven minuten over half acht, en de gordijnen waren dicht maar d'r kwam licht door de spleet, Tineke. En ik heb hem wel zien lopen hoor, in mijn ochtendjas. Of dacht jij dat ik gek was? Ik wil jou één ding zeggen, Tineke. Van mijn sigaren blijft ie af. Als ik merk dat jullie samen aan mijn sigaren hebben gezeten... [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop]

Ton: Zestig cent per stuk, die dingen. Zal ik door meneer daar even laten wegpaffen... [draait telefoon]

Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet.

Ton: Ja, ja. Mevrouw is er even niet.

Antwoordapparaat: Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken, en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]

Ton: En als jullie vannacht nog trek in een glaasje wijn krijgen, Tineke, wijn in bed, laat ik dan niet merken dat jullie een fles uit het bovenste rijtje hebben genomen, Tineke. Als je dan zonodig moet zuipen na het naaien, dan neem je maar een fles van de onderste vier. De beaujolais. En verder ga jij niet met 'm. Dat heb je... Dat heb je ook van mij, Tineke, dat wijnrek. Dat was ons wijnkeldertje. Ons wijnkeldertje, dat hebben wij samen opgebouwd, Tineke! [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop] [draait telefoon]

Ton: [snif] Wat verbeeldt dat mens...

Antwoordapparaat: Hallo! Dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet.

Ton: Ja, ja, ja, schiet op, weet ik, weet ik, weet ik...

Antwoordapparaat: Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken...

Ton: Ja, wacht maar wie er piept. Straks piep je nog wel anders.

Antwoordapparaat: ...en dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doe-oeg! [piep]

Ton: Maar je zoekt het maar uit hoor, Tineke. En ik hoop dat jullie samen heel gelukkig worden, in zijn Fiat Panda! Oja! Weet je met wie ik morgen naar Parijs vlieg, Tien, voor een weekje? Met Marianne. Gek hè? Had je dat gedacht? Met Ma-ri-an-ne? Nopu dan ik je maar vertellen dat Marianne en ik al twee jaar een fantastische relatie hebben, waar jij niks van hebt gemerkt. Daar ben je namelijk te stom voor! Stomme trut! Stom-me trut! Stomme truuuut! Met je valse tanden! En je astrologie-studie! En je pukkelkont! Als ik... [tuut-tuut-tuut] [gooit de telefoon erop]

Ton: O, wat lucht dat op. 's Even lekker de waarheid zeggen. Dat nest. [draait telefoon]

Tineke: Hallo, met Tineke Laanmaker.

Ton: [slikt] Tineke?

Tineke: Ben jij dat Ton?

Ton: Tien...

Tineke: Waar zit je schat?

Ton: T-T...

Tineke: Ik kom net binnen...

Ton: Tien...

Tineke: ...ik heb de hele dag geprobeerd je te bellen...

Ton: Tineke...

Tineke: ...of heb jij mij gebeld?

Ton: T-T-T...

Tineke: Ik wil net het antwoordapparaat afluisteren...

Ton: TINEKE!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klisjeemannetjes op ze Haags

Kees: Weit je wat belangrèk is als man zènde? Heil belangrèk is veâhrstandig ete. Drink jè veil?

Wim: Drinke? nâh, niet oveâhrdreven veil... ik bedoel... ik drink nauìt meiâh dan ik eit, en allein puur natuur, dus bieâh en jeneveâh en andeâhrs niks...

Kees: En goed kauwe, dat is belangrèk, goed kauwe hè, dat je etuh gelèkmatig in je bloed komp. Goed kauwe is je halve ete...

Wim: ...en 's middags un pâh glazen sheâhrry natuuhrrelek, mâh dat drink ik voâh duh gezellighèd, dus dat telt niet...

Kees: ...kèk, etuh is gein kuns, dat kenne we allemaal wel, etuh, mâh veâhrantwoâhd ete...

Wim: ...mâh om tuh zeggen dat ik drink, nei!

Kees: En roke hè bewust roke, dat je nauìt zomâh un beitje voâh duh katze kont zit weg tuh paffe. Roâk jè?

Wim: nâh, niet oveâhrdreven veil, allein filteâhrsigaretten.

Kees: Oh? Hoeveil?

Wim: Naaaauw, och, nog gein drie pakkies peâh dag.

Kees: Zoâo!

Wim: Nei, en menthol, allein menthol filteâhrsigarettuh, dus nâh om tuh zeggen dat ik roâk, nei!

Kees: Ennnneieh, kieâhe, hoe staat ut daâhrmei?

Wim: Hè, kieâhe?

Kees: Jaaa, wippe.

Wim: oâh, wippe.

Kees: Ga jè nog un beitje behoâhlek van bil?

Wim: nâh, niet oveâhrdreven, dat je zegt.

Kees: Mâh eh, doâh duh bank?

Wim: Nei, gewoân in bed!

Kees: Nei, ik bedoel, wat is jouw moyenne qua kieâhe? Wat sop jè nâh gemiddeld?

Wim: nâh, ik bedoel niet èleke maand natuuhrrelek, nâh hep ik eâh oâk wel es un kwartaal bè dat ik vieâh, vèf keiâh duh oudstuh beweging deâh weâhreld maak, zou ik mâh zegge.

Kees: Neie, eiâhrlek?

Wim: Jaa, net zo makkelek!

Kees: Wat wènig, jôh! Weit hoevaak ik, eih, ken flenze?

Wim: Nei.

Kees: èleke nach. Als je wil, ken je me èleke nach zien pale.

Wim: Zoâ!

Kees: èleke nach!

Wim: èleke nach Van Wippestèn, zeg, heie! nâh, dan zoue ze mè na un jaâhrtje disdagochtend op duh stoeprand kenne zette. Godsamme!

Kees: Neie, dat is un kwestie van veâhrantwoâhd etuh, bewust roke, klène slokkies drinke en voâhal goed kauwe, dat ut etuh gelèkmatig in je bloed komp. Mâh hep jè eâh dan probleme mei, met pompe?

Wim: Neie, veâhrdeâh nies, niks gein klachtuh, ofzo.

Kees: Nei, dan mot je dat effe zegge, want dat ut mauie van duh tèd waâhrin wè manne leve, dat je daâhroveâh vrèeâh met elkâh kan spreke, hè?

Wim: Nei, mâh dat wou ik jou dan vrage, krèg jè eâh nâh nauìt genoeg van, zo langzameâhrhand?

Kees: Genoeg waâhrvan?

Wim: nâh, van èleke nach un punt om op tuh zettuh, hè!

Kees: Hieâh, hoâh hem, dat is toch ut mauistuh wat eâh is, ketse, hè? Wat is eâh nâh lekkeâhrdeâh dan pruime op sap tuh zettuh, hè? Jaa? Hoâh hem. Ik krèg eâh nauìt genoeg van, ik lus eâh wel pap van!

Wim: Mâh ut is wel un hoâp gedoe, vind ik, af en toe is ut un hoâp gedoe.

Kees: Hoezo, gedoe?

Wim: nâh ja, voâhdat, eh, duh voâhstelling ken beginne.

Kees: Weleke voâhstelling?

Wim: nâh, eh, duh oudstuh voâhstelling deâh weâhreld, dus... vind ik un hoâp gedoe. Kèk, ik krèg em wel omhoâg...

Kees: ..ja..

Wim: ...mâh om hem nâh omhoâg tuh houe, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik un gedoe, man!

Kees: ..ja..

Wim: Bè me hoâh, vaak.

Kees: Jaa, nei, wach effe, wach effe: dus jè hep trek om tuh fleppe..

Wim: ..ja..

Kees: ..en dan kruipt-ie duh luch in..

Wim: ..ja..

Kees: ..mâh voâhdat jè in duh suikeâhrpot hep kunne roeâhre, gaat-ie alweiâh plat?

Wim: Precies! Dan duik ik dus mâh weiâh in duh leispôhtefeuille, begrèp je?

Kees: Nei, mâh dan zit jè waâhrschènlèk in en pôheuze cirkel.

Wim: Zou jè denke?

Kees: Jaa, ja, dat is waâhrschènlèk psychies.

Wim: Ja, wat hep me jongheiâh nâh met psychies tuh make?

Kees: Fysiek is altèd psychies!

Wim: oâoh!

Kees: Je eit teveil, zondeâh goed tuh kauwe, hè, dat wôhdt niet gelèkmatig opgenomen in je bloed, je roâkt teveil en je drinkt teveil, daâhrdoâh ken je niet regelmatig d'r roâmpotje pèle, hè, daâhrdoâh schiet jè meiâh in duh stress, je gaat nog meiâh roke en drinke, je kauwt van duh zenuwe helemaal niet meiâh, je slikt duh hele rotzaui gewoân zo doâh, je wèf komt steids meiâh tekôht, op un goèe dag kom jè thuis, je wèf legt in bed, jè doet duh kleâhrekast ope, en dâh staat zoâo'n vibratôh.

Wim: Vibratôh, wat is dat?

Kees: Dat is un èlectriese melkboeâhr. Mâh ik wil je graag helpe, luisteâh, luisteâhr: mâh zit eâh gein Panôhama in die leispôhtefeuille?

Wim: Ja, Panôhama, en duh Nieuwe revu en duh Buntuh Illustrieâhtuh, zit eâh dus in.

Kees: nâh, dat zèn tachtig tietuh peâh weik, man!

Wim: Mâh wat mot ik nâh met papieâhe joekels?

Kees: Kèke, kèke en duh rès eâhrbè denke! Ja, je mot eâh wat voâh doen als je hem omhoâg wilt houe, voâh nies gaat allein duh zon op. Hebbe jullie un nachtkasje?

Wim: Ja, twei van palizandeâhr.

Kees: nâh, als jè en je wèf nâh van plan zèn om dokteâhrtje tuh gaan spelen, dan hep jè achteâh hâh hoâf duh Panôhama èn duh Nieuwe Revue èn duh Buntuh Illustrieâhtuh opegeslage klaâhrlegge op duh bladzèduh wâh duh groâtstuh pramme hange. Dat heit "stimulatio" in duh sex. Vroegâh was dat heil onbeleifd tegeoveâh je wèf, mâh tegenwoâhdig mag dat van duh VIVA.

Wim: Wach effe, wach effe, mâh ut is hardstikke donkâh! Hoe kan ik dat dan zien, al dat hout voâh duh deur?

Kees: Hardstikke donkâh? Wâh is ut hardstikke donkâh?

Wim: nâh, in m'n slaapkameâh natuuhrrelek!

Kees: nâh, dan doe je toch gewoân ut lich an, voâhdat je d'r un veig gèf?

Wim: Ja, mâh dan ziet ze me toch?

Kees: nâh, en?

Wim: nâh, dan krèg ik em helemaal niet meiâh oveâhrènd, dan koken duh piepeâhrs metein droâg, begrèp-ie?

Kees: Hieâh, hieâh, die ligt tuh bonke in ut donkâh in 1977. Legt eâh één met ut lich uìt tuh rolbezeme in Nedeâhrland in 1997! Je hep toch wel un bedlampie?

Wim: Ja, voâh duh leispôhtefeuille doâh tuh nemen.

Kees: Als je nâh es begint met dâh un rauie zakdoek oveâhrhein tuh hange, hè, en als je nâh weiâh es trek krèg in un partètje kunsbiljartuh, dan hep je zo'n beitje roâd lichie, begrèp je? Wat hep je wèf an dan in bed?

Wim: nâh, ondeâhrjurk, pyjama eâh oveâhrhein, dusteâh, en dan d'r nachtstola, weit je wel, zo'n zelfgebrèduh nachtcape, voâh in bed.

Kees: nâh, dan mot jè die leispôhtefeuille nog eins helemaal op je gemak doâhbladeâhren, tot je eâh un adveâhrtentie in tegekomt van sex-veâhrzendhuis Pigalle in Maassluis.

Wim: Ohjei, dat zèn toch niet die broekkies zondeâh kruizen?

Kees: Dat zèn fantasie-slips, opwekkenduh beha's...

Wim: Oh nei, gein ondeâhrgoed met gatuh, nei, dat vind ik of eâh ies geamputeiâhrd is, weit je wel, of je met un gewonduh milva legt tuh knarre. Ik weit niet..

Kees: Nei, jôh, luisteâh nâh, je komt toch wel?

Wim: Waâhr?

Kees: Aan je geâhrief!

Wim: Nei, dat is ut nâh, kèk, kèk, ik kom un heil end, mâh net voâhdat ik gaat schietuh, wôhdt-ie weiâh maatje pink en dan ken ik niet komme..

Kees: ..dus vlak voâhdat duh brandweiâh uìtrukt, hangt bè jou duh slappe was weiâh voâh duh deur?

Wim: Ja! Precies! Kèk, dan schiet eâh bè mè ineins van alles doâh me hein, weit je wel, dat ik duh vakantie-foto's nog mot inplakke, dat ik duh wage nog mot wasse, dat ik nog un lepelrekkie in duh keuken mot ophange, hè, dus dan denk ik wat zou ik me èguh moe gaan maken, hè, al dat gedoe, ut kost je un hele doâs Kleinex en je wôhdt eâh toch nies wèzeâh van, hè?

Kees: Dus je denkt, wat lig ik hieâh èguhnlèk tuh doen?

Wim: Ja, èguhnlèk wel.

Kees: nâh, dan hep jè duh ôhgaskraan nog nauìt helemaal opengedraaid. Als ze mè m'n gang lietuh gaan, jongen, dan zouden ze èleke weik opnieuw ut plafond mottuh witte. Ja hoâh, net zo makkelek!

Wim: Nei, ik weit niet, ik vind ut zo'n gedoe, allein voâh un beitje jeuk aan je snikkel en één vingeâhrhoedje stèfsel.

Kees: één vingeâhrhoedje? Ja, dat is nâh un kwestie van goed etuh, goed kauwe, dat ut gelèkmatig in je bloed komp. Dan neim ik èleke avond 1 liteâh Bulgaâhrse yoghurt toe, jonge, ik zou je veâhrtellen, wè wonen drie hoâg, hè, als ik met die winteâhrpein van me op ut moment supriem voâh ut open raam zou gaan staan, en ik zou richtuh, nâh, dan spuìt ik un volwasse vent zo van ze brommeâhr. Volwassen vent spuìt ik dan in één keiâh van ze brommeâh, echt waâhr!

Wim: Zoâ!

Kees: Kwestie van goed kauwe, dat je...

Wim: Echt wâh, echt waâhr?

Kees: nâh, en dat dan acht keiâh achteâh elkaâhr!

Wim: Zo!

Kees: Acht keiâhr! Net zo makkelek!

Wim: Ja, vroegâh toen we vrèe jonge waren, toen wou ik nog wel es un tweiduh boâm opzettuh, mâh ja, dâh zatuh altèd twei of drie weken tussen.

Kees: En wat ik dan allemaal zie, jôh, als ik doâh m'n remme schiet: cirkels, steâhrre, vuurweâhrk, belle, stromenduh beâhrgbeikies, gevulduh koeke, bliksem, lammeties, blauwe zwaailichtuh, maui, maui! Als ik dâh allein al aan denk krèg ik teâhrplekke zo'n tent in m'n broek: legge, gaat legge, af, af!

Wim: Nei, ik ben nâh bèna 40, mâh ut is maui geweès, hoâh! Bè mè zullen ze duh grotuh piep nauìt meiâh uìt duh broek krège. Ach ja, zo leveâhrt iedeâhrein z'n èguh peâhrsoânlèke bèdrage aan duh eneâhrgie-crisis, nietwaâhr? un beitje spare.

Kees: Zou ik jou es wat zegge, ik ga doâh tot ik hardstikke doâd ben. En als je al me eâhrecties achteâh mekâh zou legge, nâh ik wil niet veil zegge, mâh dan kom je toch nâh al van duh Haag tot an duh scheve tôhen van Pisa, en dan ken je hem eâh oâk nog mei oveâhrènd krège, net zo makkelek!

Wim: Zoâ!

Kees: Jaa, zou je niet gelove!

Wim: Oh ja, goed dat ik je nâh spreik, heil wat andeâhrs, hoâh. Je bent, heil wat andeâhrs hoâh, dus nogal goed thuis in duh mens?

Kees: Dat is waâhr.

Wim: nâh hep ik, heil wat andeâhrs hoâh, en hoevaak ik me hoâf oâk was, hieâh, hè, op duh kruin, dâh hep ik altèd last van roâs, hieâh op duh kruin, hieâh allein, ut is èguhnlèk un plaatselèke sneiuwbui....ja, ziet eâh heil smeâhrig uìt.

Kees: nâh, weit jè dâh nies op?

Wim: eih, dat weit ik wel, mâh dat is un beitje vies praatje.

Kees: Oh?

Wim: Ken je moèlèk zo aan plèn publiek kwèt.

Kees: nâh, kenne we dan niet effe eâhrgens hein?

Wim: nâh, gaan dan effe mei nâh Café duh Spôh, dan zou ik jou es effe haâhrfèn uìtlegge hoe dat zit met die roâs.

Kees: Oké, goed! Ken je effe bèschrève, Koos?

Wim: Alles opschrève, Koos.

Kees: Goed.

Wim: Dag.

Kees: Dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recepten met Henk Molenberg

Henk Molenberg à la jardinière

voor 60 personen

Was Henk Molenberg.

Wrijf Henk Molenberg in met zout en peper en laat dit 10 minuten in Henk Molenberg trekken. Bestrooi 60 tomaten met zout en peper en zet ze naast elkaar in een grote schaal. Leg op iedere tomaat een klontje boter. Laat de 60 blikken bleekselderij en de 30 kilo doperwten uitlekken en doe ze in een grote pan, met het restant van de 15 kilo boter.

Leg Henk Molenberg nu in een grote ovenvaste schotel, en doe er vier emmers water bij. Verhit zes kilo boter in een kleine braadpan tot ze bruin ziet en giet dan de boter over Henk Molenberg. Zet Henk Molenberg op de aangegeven plaats in de voorverwarmde oven en braad Henk Molenberg, onder af en toe bedruipen, mooi bruin van kleur, maar niet gaar. Henk Molenberg moet van binnen nog rood zijn. Zet na 15 minuten de schotel met tomaten achter Henk Molenberg en laat hen zacht worden. Zet de laatste 5 minuten van de braadtijd de doperwten en de bleekselderij op de warmtebron en laat ze, met de deksel op de pan, zachtjes in de boter heet worden. Maak de groenten, naar keuze, op smaak met zout. Haal Henk Molenberg uit de oven, leg hem op de vleesplank en laat Henk Molenberg 5 minuten staan alvorens Henk Molenberg aan te snijden. Snijd Henk Molenberg nu in dunne plakken en leg hem op de schaal. Schik de tomaten, bleekselderij en doperwtenop de schaal en garneer Henk Molenberg met peterselie. Schenk een lepel jus over Henk Molenberg en geef de rest er apart bij.

Eet smakelijk!

Henk Molenberg met rijst en eieren

voor 40 personen

Wrijf Henk Molenberg in met wat zout en peper en braad hem in ruim boter gaar, zodat u een flinke hoeveelheid Henk Molenberg-jus krijgt.

Was de 8 balen met rijst en kook ze gaar en droog. Snijd de 120 paprika's in kleine stukjes en meng die door de rijst.

Trancheer Henk Molenberg en rangschik de stukken Henk Molenberg in een niet te kleine ovenschotel.

Was de 30 kilo champignons, snijd ze in plakjes en fruit die even aan in wat boter.

Pel de 140 hardgekookte eieren, snijd ze in stukken en leg deze in een laag over Henk Molenberg. Leg daarop een laag champignons en bedek deze laag met rijst. Strijk de rijst glad, giet de Henk Molenberg-jus erover en zet Henk Molenberg ongeveer een half uur in de hete oven.

Als u er wat van over houdt (maar die kans is klein!) probeer Henk Molenberg de volgende dag dan eens op de boterham!

Henk Molenberg met zuurkool en appelen

voor 50 personen

Snijd Henk Molenberg in stukken, was deze goed schoon, droog ze af en bestrooi ze met zout. Bak de stukken Henk Molenberg in een braadpan in boter aan alle kanten bruin. Neem de stukken Henk Molenberg uit de pan en laat in het braadvet de 50 eetlepels bloem al roerende lichtbruin worden. Roer er dan 100 eetlepels suiker door en daarna de 40 kilo zuurkool.

Meng alles dooreen.

Breng de zuurkool over in een ovenschotel, rangschik de stukken Henk Molenberg er bovenop en leg daartussen de geschilde en in partjes gesneden appelen (100 goudreinetten). Giet de 4 liter water eroverheen. Dek de schotel af met een deksel of aluminiumfolie en zet hem ongeveer 1 uur in een matig warme oven, tot Henk Molenberg gaar is. Sprenkel er dan de wijn over en laat de schotel nog 15 minuten in de warme oven staan.

Drink een Riesling bij Henk Molenberg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zegt een meisje van 11 tegen haar vriendin,

ik heb gisteren een condoom gevonden op de verranda.

zegt het andere meisje:

wat is een verranda???????????? :ban1:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:notworthy:

Niks ban. Ik ben allang blij dat ik de vader niet ben van dat meisje van 11. :lol:

Maar daarentegen gebruikt ze wel bescherming en dat is ook een plus voor het kind! :huh:

Gelukkig is het maar een grap.

Nog meer graag!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zo gek is dat anders niet hoor, dat ze op 11 jarige leeftijd weten wat een condoom is. Kan me herinneren dat wij onze kinderen op de achterbank van de auto gesprekken hoorden voeren waarvan wij dachten, zo waar hebben ze dat allemaal vandaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh, dan zit je wel met je oren te klapperen en gelijk maar een plan van aanpak maken om uit te vissen hoeveel je nog moet vertellen?

Mijn ouders vertelden "wat" toen ik 16 was geloof ik.

Eigenlijk vroegen ze eerst: Weet jij alles al over...euh...jeweeetwel...sex?

Tuurlijk Pa!

Mooi, doe voorzichtig dan want ik wil nog geen Opa nu worden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

wij wilden het onze zoon vertellen.

Dus gesprek begonnen, jongen, we willen met jou eens over sex praten.

O ja pa, zei hij, wat wil je weten......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nul zes

Herman: (neemt telefoon op en draait nummers) 06....1..2..3..5..en...0!

(Telefoon gaat over)

Moeder van Wendy (MvW): Ja, hallo met wie spreek ik? (geluid van fluitketel hoorbaar)

Herman: Eeh, spreek ik met Wendy?

MvW: : Oh jeetje, heeft u een ogenblikje, even de fluitketel van het gas zetten, hoor. Blijft u even aan de lijn?

Herman: Ja, da's goed, danneeh, dan doe ik vast me broek uit. Zo, hehe, ik heb d'r zin in!

MvW: Ja, daar ben ik weer.

Herman: Oh

MvW: Met wie spreek ik?

Herman: Ja, eeh, nou, eeeeh, begin maar, he!

MvW: Begin maar, waarmee?

Herman: Eeh... j.. Je bent toch Wendy?

MvW: Nee-nee, nee-nee, ik ben de moeder van Wendy, he. Wendy is even naar de oorarts.

Herman: De moeder van Wendy, krijg nou de klere!

MvW: Eh, kan ik de boodschap aannemen?

Herman: Nou, eeh, ik heb geen boodschap, nee, eh, dit is toch het nummer van sex-o-foon Wendy, van de sex-telefoon van de, van de advertentie, dus?

MvW: Ja, ....

Herman: Ja!?

MvW: Jaja, maar Wendy is er dus niet, die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?

Herman: Oh, nou, da's ook wat moois; zit ik hier met me broek op me schoenen, is ze d'r niet!

MvW: Eeh, luister es... hoe heet u, meneer?

Herman: Herman.

MvW: Herman, ach da's ook toevallig, zo heette me man ook. Eh, moet je es luisteren, Herman... eeeh.... ja, trek nou eerst je broek weer es omhoog voordat je kou vat, he!

Herman: Broek omhoog, waarom?

MvW: Nou, omdat ik, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in z'n onderbroek aan de andere kant van de lijn zit.

Herman: Oh nee maar die eeh die trek ik altijd gelijk uit met me bovenbroek, hoor.

MvW: Nou, dan hang ik weer op, hoor.

Herman: Eh, nee! Neeneeneeneeneeneeneenee, wat eeh, wat wou je dan zeggen?

MvW: Is de broek weer omhoog?

Herman: Eeeh...(doet broek omhoog)...eh ja, alletwee! Ja!

MvW: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? He?

Herman: Eeeeh...

MvW: (Tegen schreeuwende kinderen op de achtergrond: Jongens, daar vanaf blijven.... Jongens, daar vanaf blijven, oma is even met een meneer aan de lijn!) He, waarom moet het toch altijd zo plat?

Ik hoor Wendy weleens bezig aan de telefoon en dan denk ik: 'Wat gaat het toch allemaal van 'roetsj-roetsj-roetsj', wat is het toch ordinair en wat zijn ze toch a-romantisch, de mensen van tegenwoordig. Hoe oud ben je, Herman?

Herman: Eh.. ikke.. 43.

MvW: Ooh jonkie, wat een heerlijke leeftijd! Kun je....

Herman: Ja, wacht nou es effe, wacht nou es effe, kunnen we nou eeeh spijkers met koppen slaan? Eh want die meter tikt maar door en ik eeh, ik wou toch wel een stukkie spuiten voor me stuivers!

MvW: Luister, Herman. Ik eeh.. ik zie een heerlijk Grieks eilandje.

Herman: Eh jajajajaja, wa..w..wacht effe, eerst effe me broek uit! Ja?....

MvW: En...en dat eiland heet Kokos...

Herman: Ja....

MvW: ..en daar is het altijd zulk zalig weer... 360 dagen van een jaar.

Herman: Ja, dat eeh, dat iedereen de hele dag in ze blote reet loopt, ja.

MvW: Nee, dat mag niet, he, op een terras, want, want we, want we zitten op een terrasje samen, jij en ik.

Herman: Oh..... oh ja, enne.... watte, wat hebbie dan an?

MvW: Ik heb m'n eeh, m'n mauve mantelpakje an...

Herman: Een mantelpakje, ja...

MvW: ...en we hebben heerlijk gegeten..vis, zo uit de zee....

Herman: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze... hebben ze ook schnitzel?

MvW: Eh, j.... eh ja, dat denk ik wel, ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman...

Herman: Oh ja, lekker.

MvW: ...met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij....rode wijn!

Herman: Oh nee, eh, wijn, dat is niks voor mijn, eh, doe mij maar bier.

MvW: Bier....

Herman: Ja bier, heb je dat?

MvW: 'Ober, een heerlijk glaasje schuimend bier voor mijn Herman. Mijn grote bruine lieve Herman.'

Herman: Eeh ja, d.. nee, wa.. wacht effe, dan doe ik me broek weer omhoog, want da's geen gezicht op zo'n terrasje, he.

MvW: Zo, en nu reken ik alles af, want ik ben vreselijk verliefd op je...

Herman: Oh

MvW: ...en we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel. Hoor je de ezel? "klok-klok-klok-klok"

Herman: Ja, en daar doe ik eh meteen me broek weer uit, he.

MvW: Eh, nee want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien want anders vat je maar kou. En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. Eeh, we zien er 2 vallen, Herman, voor ieder van ons eentje en we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen in elkaars armen, en ik zo'n beetje met m'n hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen met z'n tweetjes en een oude blinde schipper zit aan 't roer en we varen naar een héél klein onbewoond eilandje met een hágelwit strand en gróte schelpen die ik aan m'n mond zet en waar ik jouw naam in roep: 'Herman, Herman' en dan hoor je zo'n zachte echo: '..herman..herman.....'. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping en de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen omdat de wegen ondoorgrondelijk zijn............. Ben je daar nog, Herman?

Herman: Ja, mevrouw.

MvW: Herman, zeg 'ns eerlijk.... (tegen kinderen: Afblijven jongens, oma heeft even 'n meneer aan de lijn) Herman, zeg 'ns eerlijk, vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?

Herman: Ja, nou eh, ja, ergens wel, het is weer es wat anders. Eh ach, eh.. mag ik u morge weer belle? Voor de boottocht dan, he?

MvW: Dat gaat niet, Herman.

Herman: Oh.

MvW: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer, he.

Herman: Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy. Eh heb u zellef geen telefoon?

MvW: Ik heb geen telefoon maar je mag wel 'ns langskomen. Balsemienlaan 14 woon ik, kun je dat onthouden?

Herman: Nouja, eh ja, Balsemienlaan 14, ja!

MvW: Kun je.... kun je morgenmiddag om 'n uur of 2, Herman?

Herman: Eh, ikke wel, ja hoor!

MvW: Dan zal ik jou eens 'n paar héle mooie stukken uit de Bijbel voorlezen, ken je de Bijbel, Herman?

Herman: Eh nou, alleen van op tafel, maar verder niet, nee.

MvW: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel en dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook! (tegen kinderen: Geen kabaal! Oma is met een meneer bezig.)

Herman: Ja... Oh fijn! Oh, wat zou dat mooi zijn, ja.

MvW: He? Dat gaan we doen. Herman, tot morgen, ik moet nu naar de kinderen want die breken de boel af hier.

Herman: Ja, natuurlijk, natuurlijk.

MvW: Slaap lekker!

Herman: Eh ja, eh dag mevrouw! (gooit hoorn erop)

Ahhh.... Wat een schat van een mens is dat! Nou, ik, ik, ik neem morgen een bosje bloemen mee en ik ga nou een mooie tekening voor d'r maken.

Een tekening van een... van een kabouter. Een kabouter met z'n broek uit... EN EEN HELE GROTE PIK MET HAAR!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.