Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/07/2020 in all areas

  1. 1 point
    Wat ik prive heb dat weet je , maar zakelijk heb ik ook een Lenovo en moet zeggen dat deze laptop me zeker niet tegenvalt. Vooral dat rode kittelaartje tussen de toetsen als muis dat doet het hem.. Herken je toch aan dat het van IBM is/was ! Alleen , en dat is niet alleen bij lenovo is al die extra software die je erbij krijgt... Vind niet erg om dat te krijgen , maar installeer het niet al op die PC /Laptop... geef het er los bij op een DVD of USB of ergens met code vrij te downloaden... Was met zakelijke nu gewoon een paar uur bezig om hem clean te krijgen.... Tsja dat is één van redenen dat ik privé dus bij een BTO koop voor laptop en een PC zelf samenstel en bouw. Onlangs nog voor neefje een pc gebouwd van zijn spaarcentjes , hij had wel 600 bijeen gespaard.... En wilde uiteraard een PC bouwen van 2000,00 plus hiervoor... Maar goed na veel selecteren en weer weggooien en iets anders selecteren , hebben we uiteindelijk een leuk en mooi AMD Ryzen systeem voor hem kunnen bouwen. En hij is er niet meer bij weg te slaan en zijn ouders vinden uiteraard dat hij veel te veel achter zijn PC zit en zijn broer is al 3 weken stinkend jalourse ....
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up