Gromit

Update Columbus

Recommended Posts

Deze week maar weer eens de kaarten van het systeem opgewaardeerd.

En weer gefrustreerd geraakt over de lange tijd die het downloaden, uitpakken en installeren van de nieuwe kaarten vraagt.

Volgens mij moet het mogelijk zijn om het updatemechanisme aan te passen:

1. een mogelijkheid om voor het downloaden aan te vinken welke landen je wilt upgraden én

2. een mogelijkheid om voor het downloaden aan te geven of je een volledige download van de kaarten, of alleen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie wilt ontvangen.

Deze aanpassingen zouden een geweldige versnelling van de update opleveren.

Blijft natuurlijk de frustratie over het zeer oude kaartmateriaal dat telkens weer over ons wordt uitgestort.

Voer voor psychologen: waarom men een paar duizend euro betaalt voor een systeem uit de steentijd in plaats van een paar honderd euro voor een navigatiesysteem of een smartphone dat wel up to date is, en de leverancier/fabrikant daar mee weg komt. Naast sjoemelsoftware ook sjoemelkaarten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zo en lucht het lekker op ??
Ff je frustraties op papier zetten kan zeer terapeutisch werken !!

Maar we vinden het ook fijn als leden als je je even voorstelt in " Wie ben ik "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now